Tarvitsemme toisiamme

Kirjoittaja: Jones

Jotkut uskovat eivät halua tulla liitetyiksi toisiin Kristuksen ruumiin jäseniin. He seurustelevat kyllä Jeesuksen kanssa, mutta eristäytyvät tietoisesti toisista uskovista. He haluavat tulla liitetyiksi vain päähän. Ruumis ei kuitenkaan voi muodostua vain yhdestä jäsenestä. Voitko kuvitella pään, josta kasvaa vain yksi käsi? Kristuksen ruumis muodostuu monesta jäsenestä.

Me emme voi olla yhtä Kristuksen kanssa olematta yhtä myös Hänen ruumiinsa kanssa. Emme tarvitse ainoastaan päätä, vaan koko ruumista. Meitä liittää yhteen paitsi se, että tarvitsemme Jeesusta, myös se, että tarvitsemme toisiamme. Paavali sanoo: “Silmä ei saata sanoa kädelle: “En tarvitse sinua”, eikä myöskään pää jaloille: “ En tarvitse teitä” (1.Kor.12:21).

Huomaa jakeen loppuosa: Edes pää ei voi sanoa toisille jäsenille: “En tarvitse teitä.” Paavali sanoo meille:”Kristus ei koskaan sano yhdellekään jäsenelle, ettei Hän tarvitse sitä.” Me kaikki olemme tärkeitä, jopa välttämättömiä Hänen ruumiinsa toiminnalle.

Tämä pätee erityisesti niihin jäseniin, jotka ovat ruhjeilla ja kärsivät. Paavali korostaa: “Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä” (jae 22). Apostoli lisää sitten:”Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme”( jae 23). Hän puhuu niistä jäsenistä, jotka ovat näkymättömiä, kätkettyjä ja tuntemattomia. Jumalan silmissä niillä on suuri arvo.

Koska kaikki uskovat ovat Kristuksen ruumiin tärkeitä jäseniä, heidän on noustava ja ryhdyttävä toimiin, kun vihollinen ottaa hyökkäyksensä kohteeksi toisia uskovia. Saatat ajatella, ettet kelpaa tehtävään, mutta Herra itse sanoo:” Tarvitsen sinua. Olet elintärkeä ja välttämätön ruumiin toiminnalle.”

David Wilkersonin kirjasta Isän sydän

Siirry takaisin