LUOVUTA KAIKKI HÄNELLE

Kirjoittaja: SR

Jeesus kutsuu meitä elämään, jossa emme murehdi huomisesta vaan uskomme koko tulevaisuutemme täysin Hänen käsiinsä: ”Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tahi: ’Mitä me juomme?’ tahi: ’Millä me itsemme vaatetamme?’ … teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan” (Matt.6:31-33). Jeesus ei tarkoita, ettei meidän pitäisi suunnitella tulevaisuuttamme. Mieltämme voivat kuitenkin lakkaamatta ahdistaa kaksi pientä sanaa: ’Entä jos?’ ”Entä jos talous romahtaa ja menetän työni? Entä jos menetän eläkesäästöni? Entä jos uskoni pettää koetuksessa?” Meillä kaikilla on tuhansia entä jos -huolenaiheita. 

   Jeesus keskeyttää hätäilymme ja sanoo:  ”Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? … Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää … Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset” (Matt.6:26,28,30) 

   Annamme Herralle auliisti kaikki eilisemme ja luovutamme Hänelle menneet syntimme. Uskomme, että Hän antaa anteeksi kaikki aiemmat epäonnistumisemme ja pelkomme. Miksi emme tee samoin huomisillemme? Totuus on, että haluamme pidättää itsellämme oikeuden tulevaisuudenhaaveisiin. Laadimme suunnitelmia ja pyydämme Häntä sitten siunaamaan ja toteuttamaan ne. 

   Herra pyytää meitä luovuttamaan kaikki nuo suunnitelmat Hänelle ja etsimään ensin Häntä. Silloin saamme kaiken Hänen kädestään. 

- DAVID WILKERSON

Siirry takaisin