JUMALAN MIELENMUKAINEN VAELLUS

Kirjoittaja: SR

Apostoli Paavali opetti Kolossan seurakunnalle: ”Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta” (Kol.1:10).

Mitä tarvitaan Jumalalle otolliseen vaellukseen? Paavali sanoo: ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa” (Kol.3:12-13).

Paavali sanoo tässä meille: ”Valmistautuessanne niihin vaikeisiin aikoihin, joiden tiedätte olevan tulossa, teidän on tutkittava uskonvaellustanne.” Meidän on siksi kysyttävä itseltämme: ”Muutunko enemmän Kristuksen kaltaiseksi? Muutunko kärsivällisemmäksi vai äkkipikaisemmaksi? Lempeämmäksi ja ystävällisemmäksi vai ilkeämielisemmäksi ja riidanhaluisemmaksi? Muutunko anteeksiantavammaksi vai pidänkö kiinni mielipahasta? Kestänkö läheisteni heikkouksia ja vajavuuksia, vai täytyykö minun aina olla oikeassa? Arvostelenko vai rohkaisenko?

Paavali sanoo, että tulevien vaikeiden päivien valossa sillä ei ole merkitystä, mitä saavutat tai mitä hyviä tekoja teet. Riippumatta siitä, millaista anteliaisuutta osoitat tuntemattomille tai montako sielua tuot Kristukselle, tämä kysymys pysyy: Muututko jatkuvasti rakastavammaksi, kärsivällisemmäksi, anteeksiantavammaksi ja pitkämielisemmäksi?

Uskonvaelluksen tutkiminen ei tarkoita niinkään tekojen tarkastelua vaan sen katsomista, millaiseksi muutut. Herralle otollinen elämä ei synny tahdonvoimalla ja vain sanomalla: ”Aion muuttua sellaiseksi uskovaksi.” Ei, se tapahtuu Pyhän Hengen työnä, uskon kautta Hänen Sanaansa.

- DAVID WILKERSON

Siirry takaisin