HÄDÄN PÄIVÄNÄ

Kirjoittaja: SR

Mieti tätä väkevää Jumalan Sanan lupausta:

”Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot. Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa. Pakanat pauhaavat, valtakunnat horjuvat; kun hän jylisee, huojuu maa. Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme... hän lopettaa sodat maan ääriin saakka.” - Ps. 46:2-10

 Tämä Jumalan lupaus on voimallinen ja muuttumaton. Hän sanoo meille: ”Sinun ei tarvitse enää koskaan pelätä. Maa voi järkkyä, valtameret voivat kuohua ja vuoret murentua mereen. Maailma voi joutua täydellisen sekasorron valtaan, joka saa kansat kuohuksiin. Minun Sanani tähden rauhasi on kuitenkin oleva kuin virta. 

Juuri nyt koko maailma elää pelottavaa aikaa. Kansat vapisevat peläten henkilökohtaisia onnettomuuksia ja yhä kasvavaa kärsimystä. Kaiken keskellä Ps. 46 kuuluttaa Jumalan kansalle. ”Minä olen teidän keskellänne. Minun avullani selviätte kaikesta. Kansani ei tuhoudu eikä horju.”

Jumala tietää meidän kaikkien kohtaavan ahdistuksia, kiusauksia ja hämmennyksen aikoja, jotka saavat sielumme järkkymään. Hänen sanomansa Ps. 46 on tarkoitettu juuri sellaisia aikoja varten. Jos annamme periksi pelolle ja masennumme ja vaivumme epätoivooon, elämme vastoin Hänen todellisuuttaan elämässämme. Raamattu sanoo, että Kristus itse on meissä ja me olemme Hänessä. Siinä on syy iloita, vaikka maailma järkkyisi! 

- David Wilkerson (Isän sydän)

Siirry takaisin